Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o. o.

Home Projekty UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

 

  • Działanie 8.2: “Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne na lata 2014-2020

 

  • Działanie 1.5: Rozwój sektora MŚP, poddziałanie 1.5.1.

Projekt pt. “Lubuskie ekoinnowacyjne powłoki galwaniczne odpowiedzią na potrzebę międzynarodowego rynku motoryzacji”

Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne na lata 2014-2020

 

  • Działanie 1.1: Badania i innowacje, Typ I – Projekty B+R przedsiębiorstw. “Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia laboratorium dla badań innowacyjnych powłok galwanicznych dla przemysłu motoryzacyjnego”.

 

Zakład Wielobranżowy GALWANIZERNIA Sp. z o.o. otrzymał ze środków POIR dofinansowanie na realizację Projektu Dotacja na kapitał obrotowy w wysokości 252 664,47 zł.