Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne na lata 2014-2020


Działanie 1.1: Badania i innowacje, Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw. "Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia laboratorium dla badań innowacyjnych powłok galwanicznych dla przemysłu motoryzacyjnego".

Zapytanie ofertowe:

Działanie 1.1: Badania i innowacje, Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw. "Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia laboratorium dla badań innowacyjnych powłok galwanicznych dla przemysłu motoryzacyjnego".

Zapytanie ofertowe:

Działanie 1.1: Badania i innowacje, Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw. "Badanie i rozwój technologii powłok galwanicznych".

Zapytanie ofertowe:

  • W związku z planowaną realizacją projektu pt. "Badanie i rozwój technologii powłok galwanicznych" w ramach Działania 1.1: Badania i innowacje, Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw RPO Lubuskie 2020, Zakład Wielobranżowy GALWANIZERNIA Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania badawczego pt.: "Badanie powłok i opracowanie wytycznych do procedur badania powłok". Szczegóły w załączniku do pobrania.

    Zapytanie ofertowe w formacie pdf
    Aneks do zapytania ofertowego w formacie pdf
Działanie 1.5: Rozwój sektora MŚP, poddziałanie 1.5.1.

Zapytanie ofertowe:

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy:
Działanie 1.5: Rozwój sektora MŚP, poddziałanie 1.5.1.

Zapytanie ofertowe:

  • W związku z realizacją projektu pt. "Lubuskie ekoinnowacyjne powłoki galwaniczne odpowiedzią na potrzebę międzynarodowego rynku motoryzacji", Zakład Wielobranżowy GALWANIZERNIA Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na medium robocze, chemię do procesu technologicznego dla automatycznej linii bębnowej. Szczegóły w załączniku do pobrania.

    Zapytanie ofertowe w formacie pdf
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy:

Ogłoszenie o zrealizowanym projekcie:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

  • Działanie 8.2: "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" Szczegóły